Αρχική σελίδα

From EG Help Wiki
Revision as of 07:30, 15 October 2013 by MediaWiki default (Talk)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

To λογισμικό MediaWiki εγκαταστάθηκε με επιτυχία.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και με τη ρύθμιση παραμέτρων θα βρείτε στους συνδέσμους: Οδηγίες για τροποποίηση του περιβάλλοντος εργασίας και Εγχειρίδιο χρήστη.